Ruim 91% van de Belgische ouders vinden het moeilijk tot praktisch onmogelijk om werk en gezinsleven met elkaar te combineren. Ook zegt 40% ...

Werk en gezin combineren: 9 op de 10 Belgische ouders vinden het moeilijk tot onmogelijk

Ruim 91% van de Belgische ouders vinden het moeilijk tot praktisch onmogelijk om werk en gezinsleven met elkaar te combineren. Ook zegt 40% van de moeders te willen stoppen met werken om alle tijd voor de kinderen te hebben, als dat zou kunnen. Dit blijkt uit onderzoek van Sitly onder ouders in België, Nederland, Zwitserland, Spanje, Finland, Italië, Denemarken en Noorwegen.


Meer dan de helft van de ondervraagde moeders heeft het gevoel dat hij/zij tekortschiet ten opzichte van het gezin.
Bijna twee derde van de moeders voelt zich schuldig tegenover de kinderen.
Driekwart van de ouders heeft naast werk, gezin en huishouden geen tijd voor zichzelf, onder moeders is dit zelfs 80%.
52% ervaart voortdurend stress sinds ze kinderen hebben.
Er is een groot verschil tussen Waalse en Vlaamse moeders: respectievelijk 62% tegenover “slechts” 35% antwoorden dat ze voortdurend stress ervaren.
Toch denkt ruim 65% van de ondervraagden niet dat andere gezinnen het beter doen.In het onderzoek is ook gekeken naar het verschil tussen moeders uit Wallonië en Vlaanderen. Daaruit kwamen een paar opmerkelijke verschillen. Zo voelt 62% van de Waalse moeders zich constant gestresseerd, tegenover ‘maar’ 35% in Vlaanderen. Daar tegenover staat dat bijna 50% van de Vlaamse moeders zou willen stoppen met werken, tegenover slechts 30% in Wallonië.

Toch denken beide groepen niet dat anderen het massaal beter doen dan zijzelf: een kwart van de Waalse moeders vindt dat andere ouders hun gezinsleven beter op orde hebben dan zijzelf. In Vlaanderen is dat percentage lager: ruim 15% denkt dat andere ouders het beter doen.

80% van de Belgische moeders is zo druk dat ze geen tijd voor zichzelf heeft. Als er dan wat tijd is, zegt 73% die tijd vooral te besteden aan huishoudelijke klusjes. Ook geeft bijna twee derde aan zich schuldig te voelen tegenover de kinderen. Al met al zegt ruim de helft van de ondervraagde moeders het gevoel te hebben dat ze tekortschiet ten opzichte van haar gezin.

Onze noorderburen zijn een stukje positiever. In Nederland geeft 62% van de moeders aan geen tijd voor zichzelf te hebben. Ruim de helft besteedt de spaarzame vrije tijd aan het huishouden. 52% geeft aan zich schuldig te voelen tegenover de kinderen en 44% voelt zich tekortschieten. In Nederland zou 39% willen stoppen met werken voor de kinderen.

Opmerkelijk is dat moeders, ondanks dat ze vinden dat ze niet genoeg tijd voor de kinderen hebben, zichzelf wél goede ouders vinden (76% in België, 82% in Nederland). Daarnaast denken ze dat andere ouders het er niet veel beter vanaf brengen; slechts 13% van de Belgische ouders denkt dat andere gezinnen hun leven beter onder controle hebben en slechts 1 op de 10 van de Nederlanders denkt hetzelfde.
De helft van de Belgische moeders ervaart voortdurend stress sinds ze kinderen hebben, tegenover de 1 op de 3 moeders in Nederland, 55% in Noorwegen en zelfs 61% in Spanje. Ze voelen druk om alles steeds maar voor elkaar te krijgen en dat er voortdurend eisen aan hen worden gesteld.

Heel opvallend is echter dat de eisen die aan ouders worden gesteld, grotendeels niet door een externe factor komen, maar door henzelf: ruim 65% van de Belgische ouders geeft aan die druk vooral aan zichzelf op te leggen, slechts 24% geeft aan dat ze zich door de maatschappij onder druk gezet voelen.

Deze tendens is ook zichtbaar in de andere ondervraagde landen: De meeste moeders uit het onderzoek geven aan dat de eisen waaraan een ouder moet voldoen, bij zichzelf vandaan komen: bijna 70% van de Nederlandse moeders, ruim 80% van de Spaanse moeders en wel 85% van de Italiaanse moeders zegt dat ze hier zelf verantwoordelijk voor zijn.

Dat de maatschappij druk met zich meebrengt is overigens in meer landen een goede tweede: naast de 24% in België voelt bijna 30% in Nederland, 21% in Noorwegen en 20% in Denemarken druk van die kant.

Ik hoor continu berichten in de media over vrouwen die “slechts” parttime werken en niet financieel onafhankelijk zijn. Het voelt alsof ik het nooit goed doe: of ik werk te weinig, of ik werk teveel of ik besteed te weinig aandacht aan mezelf,’ zegt een anonieme moeder hierover.

Niet alleen de nieuwsberichten, maar ook social media dragen bij aan de druk op moeders. ‘Je ziet overal op social media perfecte gezinnetjes en opgeruimde huizen en je wordt met de neus op de feiten gedrukt dat jij niet zo bent en dat jouw huis er niet zo uit ziet. Ergens weet iedereen denk ik wel dat die perfectie niet echt is, maar het blijft toch in je hoofd zeuren,’ zegt een andere respondent.

Flexibele werktijden zouden volgens de meeste ouders in heel Europa een oplossing zijn om de stress te verlagen: gemiddeld 69% van alle ondervraagden geeft aan dat als goede oplossing te zien.

Vooral in Spanje is deze optie populair: 93% van de ondervraagde ouders geeft aan dat flexibel mogen werken een uitkomst zou zijn. Dat is niet zo raar, want in Spanje is parttime werk niet gebruikelijk. ‘Ouders gaan vaak tussen half negen en negen uur ‘s ochtends op pad en komen pas rond 20.30 weer thuis,’ zegt Patricia Adam, woordvoerder van Sitly in Spanje, ‘Veel werkende ouders zien hun kinderen maar heel weinig. Het is daarom niet zo gek dat deze oplossing erg populair is bij de Spaanse ouders.’ 

In België zijn er meer vrouwen dan mannen die deeltijds werken. Volgens cijfers van Eurostat werkt 26% van de vrouwen zonder kinderen tussen de 25 en 49 jaar deeltijds. Bij het eerste kind stijgt dit percentage naar 38%, en bij de komst van een tweede kind zelfs tot 47%. Jules van Bruggen, CEO van Sitly: ‘Je kan zelf actief aankaarten of er ruimte is voor flexibele werktijden. Uit ervaring kan ik zeggen dat dit ten goede komt aan zowel werknemer als werkgever. Mensen die de combinatie werk en privé beter in balans hebben zijn gelukkiger en daardoor effectiever.  Geef dit ook aan als argument! Flexibiliteit creëer je ook door voor een opvangvorm te kiezen die aan jouw wensen voldoet en waarbij begin- en eindtijden afgestemd worden op jouw schema in plaats van andersom.’

Naast flexibele werkuren is de hulp van een nanny of oppas ook zeer wenselijk: 4 op de 10 ondervraagde Europese ouders vindt dit een goede oplossing. In Finland is deze optie het meest populair met bijna 74%.Meer weten?
https://www.sitly.be/