De laatste peer-reviewed bevindingen uit het derde jaar van het onderzoek van de Universiteit van Cardiff suggereren dat het spelen met popp...

Spelen met poppen maakt je socialer

De laatste peer-reviewed bevindingen uit het derde jaar van het onderzoek van de Universiteit van Cardiff suggereren dat het spelen met poppen een nuttige speelervaring zou kunnen zijn voor kinderen met verschillende sociale communicatiestijlen, waaronder kinderen die neurodivergente eigenschappen vertonen die vaak geassocieerd worden met autisme.

 

In het eerste jaar van het onderzoek bleek dat het spelen met poppen delen van de hersenen van kinderen activeerde die betrokken zijn bij empathie en sociale verwerkingsvaardigheden. Het tweede jaar van het onderzoek bouwde voort op het lange termijn onderzoek van neurowetenschappers van de Universiteit van Cardiff naar het spelen met poppen bij kinderen, in opdracht van Barbie®.

Mattel, Inc. heeft aangekondigd dat een team van neurowetenschappers van de Universiteit van Cardiff en Barbie de nieuwste bevindingen hebben vrijgegeven van een meerjarig onderzoek naar de ontwikkelingseffecten van het spelen met poppen op zowel de korte als lange termijn. In het derde jaar van het onderzoek hebben wetenschappers ontdekt dat het spelen met poppen een nuttig effect heeft op kinderen met verschillende sociale communicatiestijlen, waaronder kinderen die neurodivergente eigenschappen vertonen die vaak geassocieerd worden met autisme.

Uit ons onderzoek blijkt dat het spelen met poppen de sociale verwerking bij kinderen kan stimuleren, ongeacht hun neurologische ontwikkelingsprofiel. De bevindingen tonen aan dat alle kinderen, zelfs kinderen die neurodivergente eigenschappen vertonen die gewoonlijk met autisme worden geassocieerd, het spelen met poppen kunnen gebruiken als hulpmiddel voor het oefenen van sociale scenario's en het ontwikkelen van sociale vaardigheden, zoals empathie”, aldus hoofdonderzoeker en neurowetenschapper dr. Sarah Gerson.
Het team van neurowetenschappers heeft ultramoderne functionele, nabij-infraroodspectroscopieapparatuur om de hersenactivatie te onderzoeken terwijl kinderen met poppen en op tablets speelden, zowel alleen als met iemand anders, waarbij de omstandigheden uit jaar 1 werden nagebootst.

Tijdens het observeren van kinderen zagen onderzoekers een verhoogde hersenactiviteit in het posterior superior temporal sulcus (pSTS) gebied bij het spelen met poppen, zowel bij het spelen met een sociale partner als wanneer ze alleen met poppen spelen, maar minder als ze alleen spelen met een tablet. Het pSTS-gebied is sterk betrokken bij en actief tijdens sociale en emotionele verwerking. De bevindingen hebben aangetoond dat het spelen met poppen hersengebieden activeert die verband houden met sociale informatieverwerking zoals empathie, wat aangeeft dat door met poppen te spelen kinderen deze vaardigheden kunnen oefenen, gebruiken en uitvoeren, zelfs als ze alleen spelen. Interessant genoeg was dit effect in de hersenen vergelijkbaar bij kinderen die minder en meer eigenschappen vertonen die gewoonlijk met autisme worden geassocieerd.


De resultaten van het onderzoek suggereren dat het spelen met poppen de sociale verwerking kan ondersteunen, ongeacht het neurologische ontwikkelingsprofiel van een kind, maar via andere manieren. Voor kinderen die minder autistische kenmerken vertonen, was het praten over de mentale toestand van anderen gerelateerd aan pSTS-activiteit (dat wil zeggen taalgebruik over de gedachten en emoties van anderen wanneer ze alleen met poppen spelen). Voor kinderen die meer autistische kenmerken vertoonden, was het praten met anderen tijdens het spelen met poppen daarentegen gerelateerd aan pSTS-activiteit, zelfs als ze alleen speelden (dat wil zeggen, algemene sociale betrokkenheid met onderzoekers/wetenschappers in plaats van een specifieke manier van praten over mentale toestanden).

De bevindingen uit het derde jaar van de Universiteit van Cardiff geven aan dat kinderen, ongeacht hun neurologische ontwikkelingsprofiel, met poppen kunnen spelen en er mogelijk baat bij hebben op het gebied van hun sociale ontwikkeling. Ander onderzoek heeft aangetoond dat vaardigheden op het gebied van sociale verwerking en empathie belangrijke bepalende factoren zijn voor het toekomstige emotionele, academische en sociale succes van kinderen.
 

Dr. Catherine Jones zei: “Het onderzoek benadrukt hoe belangrijk het is dat we neurodiversiteit erkennen en waarderen. Dit betekent het erkennen en waarderen van de diverse manieren waarop de hersenen van kinderen werken en het benaderen van de sociale ontwikkeling op een manier die inclusief en meegaand is voor alle kinderen, ongeacht hun neurodivergentie. Door alle manieren waarop kinderen spelen te omarmen, kunnen we een meer inclusieve en ondersteunende omgeving voor hun ontwikkeling creëren.

Sinds de baanbrekende publicatie van de theorie van Piaget over cognitieve ontwikkeling wordt gedacht dat de effecten van spelen positief zijn voor de sociale vaardigheden en creativiteit van kinderen, maar dit is nooit wetenschappelijk bewezen op hersenniveau. Dit meerjarig lange termijn onderzoek in opdracht van Barbie is de eerste keer dat de belangrijk theorieën van Piaget over spelen wetenschappelijk zijn bewezen via hersenscans en de eerste keer dat neuroimaging-bewijsmateriaal is gebruikt bij natuurlijk poppenspel. Dit betekent dat er geen voorgeschreven verhaallijn was om te laten zien hoe de hersenen worden geactiveerd tijdens het spelen met poppen.

We zijn er trots op dat met Barbie spelen goed kan zijn voor de ontwikkeling van een kind, ongeacht hun neurologische profiel.”, aldus Michael Swaisland, hoofd EMEA van Insight and Analytics bij Mattel. “Terwijl Barbie kinderen inspireert om hun grenzen telkens te verleggen, zijn wij verheugd om er via de neurowetenschappen achter te komen dat het spelen met Barbie de ontwikkeling van sociale vaardigheden zoals empathie kan stimuleren, ook bij kinderen die neurodivergente eigenschappen vertonen die vaak geassocieerd worden met autisme. We kijken ernaar uit om nog meer voordelen van het spelen met poppen te ontdekken via onze langdurige samenwerking met de Universiteit van Cardiff, terwijl we een licht willen schijnen op de voordelen die het speelpatroon heeft voor de ontwikkeling, iets waar ouders zich misschien niet bewust van waren.


Meer weten?

barbie.com/benefits