Wat gebeurt er in het brein van poppenmama's en -papa's? Dat is de vraag die de universiteit van Cardiff voorgelegd kreeg van Barbie...

Spelen met poppen doet praten over gevoelens

Wat gebeurt er in het brein van poppenmama's en -papa's? Dat is de vraag die de universiteit van Cardiff voorgelegd kreeg van Barbie®. De onderzoekers startten een langetermijnonderzoek en lichten vandaag een tipje van de sluier over de impact die met poppen spelen op kinderen heeft.


In het eerste jaar van deze studie toonde onderzoek aan dat het spelen met poppen delen van het brein activeerde die kinderen in staat stellen om empathie en socialeverwerkingsvaardigheden te ontwikkelen.
 
Mattel, Inc. kondigde aan dat Barbie en een team neurowetenschappers aan de universiteit van Cardiff hun laatste bevindingen van een onderzoek over meerdere jaren publiceerden, waarbij ze de impact van spelen met poppen op korte en lange termijn bestuderen. In het tweede jaar van deze studie onderzochten wetenschappers het belang van wat kinderen zeggen terwijl ze aan het spelen zijn. Ze kwamen tot de vaststelling dat kinderen meer praten over de gedachten en gevoelens van anderen wanneer ze op hun eentje met poppen spelen.

 


 
Het laatste onderzoek toonde aan dat kinderen meer praten over de gedachten en gevoelens van anderen - een concept dat ook wel internal state language (ISL) wordt geheten -  wanneer ze met poppen spelen dan wanneer ze games spelen op de tablet. Door te praten over de interne toestand van anderen, krijgen kinderen de kans om hun sociale vaardigheden te oefenen. Deze kunnen ze gebruiken wanneer ze in de echte wereld met mensen in interactie treden en kunnen mogelijk ook gunstig zijn voor de algemene emotionele ontwikkeling van kinderen.
 
Wanneer kinderen een denkbeeldige wereld creëren en rollenspellen spelen met poppen, dan communiceren ze eerst luidop en vervolgens maken ze zich de boodschap van de gedachten, emoties en gevoelens van anderen eigen,” aldus onderzoekster dr. Sarah Gerson. “Dit kan op lange termijn positieve effecten op kinderen hebben, zoals betere vaardigheden op het vlak van sociale en emotionele verwerking en het aanleren van sociale vaardigheden, zoals empathie die zich vervolgens eigen wordt gemaakt en zo de basis legt voor levenslange gewoontes.

 

 

De studie wordt uitgevoerd in opdracht van Barbie. De studie werd uitgevoerd met 33 jongens en meisjes van 4 tot 8 jaar. Tijdens het observeren van de kinderen stelden onderzoekers vast dat er een verhoogde hersenactiviteit was in de posterior superior temporal sulcus-zone (pSTS) op het moment dat de kinderen spraken alsof ze dachten dat hun poppen gedachten en gevoelens hadden. De pSTS-zone is sterk betrokken bij de ontwikkeling van sociale en emotionele verwerkingsvaardigheden, wat ook bevestigd werd door de bevindingen van het eerste jaar, waarin werd vastgesteld dat ook indien kinderen op hun eentje met poppen spelen, dit hen kan helpen om essentiële sociale vaardigheden te leren, zoals empathie.
 
Voor het onderzoek werd gebruik gemaakt van geavanceerde, functionele, nabij-infraroodspectroscopie-uitrusting om de hersenactivering te meten terwijl de kinderen met poppen speelden en op de tablet games speelden, en dit zowel op hun eentje als samen met iemand anders. De onderzoekers stelden vast dat spelen met poppen meer ISL tot stand bracht dan games spelen op een tablet, en dat gebruik van ISL over anderen gepaard ging met een hogere pSTS-activering.  
 
Internal state language kan erop wijzen dat een kind denkt aan de gedachten en gevoelens van anderen terwijl ze met poppen spelen,” aldus onderzoekster dr. Sarah Gerson. “Deze vaardigheden zijn erg belangrijk voor interacties met anderen, leren van anderen en het navigeren door een brede waaier aan sociale situaties. Het wordt belangrijk voor het sluiten en onderhouden van vriendschappen, en voor het leren van leerkrachten en van ouders.”

 Ouders blijken veel waarde te hechten aan empathie en socialeverwerkingsvaardigheden. Deze vaardigheden zijn voor kinderen essentieel om op emotioneel, academisch en sociaal vlak verder te blijven groeien. In 2020 gaf Barbie de onafhankelijke opdracht tot een wereldwijde studie die erop wees dat 91 percent van de ouders empathie beschouwen als een sociale vaardigheid die hun kind zou moeten ontwikkelen. De studie gebeurde in 22 landen in juli 2020, waarbij 15000 ouders met kinderen tussen 3 en 10 jaar oud, bevraagd werden. Slechts 26 percent van de ouders was zich er echter van bewust dat spelen met poppen hun kinderen kon helpen om deze cruciale vaardigheden te ontwikkelen. Ouders en verzorgers bleken zich de voorbije twee jaar ook steeds meer zorgen te maken over het ontwikkelingstraject van hun kinderen. 60 percent van de ouders gaf immers aan dat de sociaal-emotionele ontwikkeling van hun kind een negatieve invloed ondervond van de pandemie***.
 
Aangezien cognitieve en sociale prikkelingen buitenshuis beperkt waren als gevolg van de pandemie, suggereert de universiteit van Cardiff dat spelen met poppen kinderen de kans kan geven om situaties en interacties uit hun dagelijkse leven na te doen. Kinderen bootsen het gedrag dat ze van hun ouders, leerkrachten en andere kinderen zien, na, en poppen kunnen een uitlaatklep vormen om wat ze gezien en gehoord hebben te imiteren, en om zo de nodige vaardigheden te oefenen die ze in echte sociale situaties kunnen gebruiken.
 
Uit het onderzoek blijkt ook dat deze bevindingen niet gendergerelateerd zijn - waardoor het brede, essentiële belang van spelen met poppen om sociale vaardigheden te oefenen, duidelijk wordt.
 
We zijn trots dat kinderen die met Barbie spelen en hun gedachten en gevoelens uitten, zo wellicht cruciale sociale vaardigheden, zoals empathie, leren. Dat geeft hen de tools om zelfvertrouwen te hebben, en dat geldt ook voor volwassenen,” aldus Lisa McKnight, Senior Vice President en Global Head van Barbie and Dolls, Mattel. “Als marktleider in de categorie poppen, kijken we vol verwachting naar het blootleggen van nog meer voordelen die voortvloeien uit het spelen met poppen waarvoor neurowetenschappelijk bewijs wordt geleverd dankzij onze langetermijnsamenwerking met de universiteit van Cardiff.

 


Meer weten?

https://www.barbie.com/nl-nl/benefitsofdollplay