Afstandsonderwijs, koken, poetsen, spelen, knutselen, lezen, zingen, springen, wandelen, fietsen, puzzelen, ... Alles tegelijk. Ohja, en van...

Mom You Can

Afstandsonderwijs, koken, poetsen, spelen, knutselen, lezen, zingen, springen, wandelen, fietsen, puzzelen, ... Alles tegelijk. Ohja, en van thuis uit gewoon blijven verder werken natuurlijk! Vele gezinnen bevinden zich nu in deze unieke situatie. Elsbeth Teeling bracht onlangs haar boek Mom You Can, Meer geluk in werk en moederschap uit. Zij deed onderzoek in haar Club van Relaxte Moeders.

Uit de vijftienhonderd reacties blijkt dat na de eerste stressvolle weken, driekwart van deze moeders het inmiddels redelijk kan bolwerken. Ook kwam naar voren dat meer dan twee derde van de moeders een flink groter deel van het thuisonderwijs op zich nemen dan hun partner.

Elsbeth: "Dat het grotendeels de moeders zijn die zorg dragen voor het thuisonderwijs, lag wellicht in de lijn der verwachtingen als je kijkt naar hoe de zorgtaken in het tijdperk before corona verdeeld waren. Een ruime meerderheid van de respondenten geeft aan het lastig te vinden om alle rollen (onderwijzer, moeder, partner, werknemer) te combineren. Enkele reacties: ‘alles loopt door elkaar’, ‘het combineren van werk- en privétijd is lastig, met volle aandacht voor de kinderen’, ‘Met drie kids van 10, 4 en 2 komt er overdag niks van thuiswerken. Moet alles ’s avonds doen’."

Elsbeth: "Tijdens het schrijven van mijn boek Mom You Can ontdekte ik dat juist dat scheiden van rollen een belangrijke succesfactor is voor meer geluk in werk en moederschap. Als je goed bent in compartimentaliseren, oftewel scheidslijnen aanbrengen tussen je verschillende rollen, dan is het combineren van werk en ouderschap een stuk relaxter. Maar juist dat is nu natuurlijk verdomd lastig. Daar zullen we nieuwe manieren voor moeten vinden en biedt de kans dus ook naar de taakverdeling onderling te kijken."

Een verrassende uitkomst is dat het thuiswerken de meeste moeders op zich goed bevalt. Op de vraag wat ze anders gaan doen post-Corona, gaf namelijk het merendeel aan dat ze meer willen gaan thuiswerken (zonder kinderen), om zo meer rust en balans in het jachtige leven te krijgen.

Elsbeth: "Deze pittige periode legt een vergrootglas op hoe we de dingen tot nu toe aanpakten. Als je al niet goed was in dingen loslaten en een perfectionistische inslag had, dan kom je jezelf nu echt tegen. Het is tenslotte niet mogelijk om én de perfecte moeder, én de perfecte thuisjuf, werknemer, partner en huisvrouw te zijn. Aan de reacties is te zien dat vrouwen gedwongen door deze situatie beter leren relativeren, en het mooie is: als je dit nu leert, heb je er ook in een normale situatie later profijt van."

Voor haar boek Mom You Can dook Elsbeth Teeling in onderzoek en psychologie en interviewde ze vele succesvolle moeders. Wat bleek: kinderen kunnen ook het beste zijn wat je carrière kan overkomen. Ze beschrijft negen succesfactoren waaraan je kunt werken om gelukkiger te worden in carrière én moederschap. Zaken als prioriteiten stellen, keuzes durven maken, optimisme, zelfcompassie, laten varen van schuldgevoel, een team zijn met je partner, hulp durven vragen en geven, dit zijn allemaal essentiële factoren om ook de huidige situatie beter door te komen.Meer weten?
https://www.vbkbelgie.be/boek/mom-you-can/
Bekijk hier Mom You Can: de podcast.
www.vbkbelgie.be


Cover?
VBK